Jordsortering

Kristian Prestrud på Nordre Løken Gård sorter her jord med sorteringsverk Lv 302 T3 på…

Les mer...